:: مشخصات فنی

مشخصات ورق های فولادی بکار رفته شده در  رکس رادیاتور

  • ضخامت ورق جلوی رادیاتور  وبست :                    1.25mmSac   
  • ضخامت ورق کنوکتور :                                      0.40mmSac
  • ضخامت شبکه و بغل رادیاتور :                            0.70mmSac
  • سه راه ورودی و چهارراه خروجی اتصال دهنده دوطرف رادیاتور :4 عدد G1/2

متعلقات : درپوش هواگیری 2 عدد ، 4 عدد پیچ و رولپلاک، 1 عدد شیر هواگیری، 2 عدد بست، 4 عدد گیره بست